مدیر وب سایت
آدرس:
جهت خرید کتاب می توانید به واحد تکثیر و فروش کتاب دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در خیابان شانزدهم امیر آباد (روبروی کوی) مراجعه فرمایید.
تلفن:
02166388261
موبایل:
09398898108
ارسال ایمیل
اختیاری